Milí priatelia,

Milí priatelia, tak ako po minulé roky sa aj tento rok chceme uchádzať o Vaše 2% z dane z príjmu. Vaše rozhodnutie o poukázaní podielu z odvedenej dane Vás nebude nič stáť, týmto rozhodnutím však môžete pomôcť tým, ktorý to potrebujú. S Vašou podporou dokážeme sprostredkovať našu sociálnu pomoc ľuďom bez domova, o ktorých sa staráme. Viac informácií o našich aktivitách a potrebách nájdete v letáku.

Ak ste sa už rozhodli poukázať svoje 2% inej organizácii, tešíme sa, že Vám nie je ľahostajné, kam pôjdu Vaše dane. Prosíme Vás však o preposlanie našej žiadosti o 2% vašim známym, priateľom a blízkym, ktorí sa možno ešte nerozhodli a mohli by svojim podielom dane pomôcť práve nám.

Aby sme vám to uľahčili, uvádzame postup pri darovaní 2 %.

Postup pre fyzické osoby - zamestnancov, ktorí odpracovali celý rok 2009 pre jedného zamestnávateľa, ktorý im vykonal ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie tlačiva "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Zamestnávateľ zvyčajne toto tlačivo vytlačí z účtovného softvéru, ale ak by potreboval formulár, použite "Potvrdenie.doc" . Je treba uviesť zdaňovacie obdobie, ktorým je rok 2009.

2. Vyplňte tlačivo "Vyhlasenie.doc" . Do riadku č. 9 Vyhlásenia napíšte číslo z riadka č. 3 Potvrdenia o zaplatení dane (celková výška zaplatenej dane). Do riadku č. 10 Vyhlásenia potom uveďte sumu do výšky maximálne 2% zo zaplatenej dane, zaokrúhlenú s presnosťou na dve desatinné miesta, ktorú chcete darovať Depaul Slovensko, n. o. Minimálna suma, ktorú môžete poukázať, predstavuje 3,32 €.

3. Obe tlačivá (Potvrdenie a Vyhlásenie) treba doručiť do 30. 4. 2010 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:
Do daňového priznania pre fyzické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % z dane uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o - naše IČO: 37924443. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3,32 € a fyzická osoba môže darovať 2 % maximálne jedného prijímateľovi. Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. 3. 2010 na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska.

Postup pre právnické osoby:
Do daňového priznania pre právnické osoby treba do rubriky na poukázanie 2 % z dane uviesť identifikačné údaje Depaul Slovensko, n.o - naše IČO: 37924443 . Právnická osoba môže darovať 2 % maximálne trom prijímateľom, pričom výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 8,30 eur pre jedného prijímateľa. Riadne vyplnené daňové priznanie treba doručiť do 31. 3. 2010 na daňový úrad podľa sídla vašej firmy.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom poukázania 2% sa nám pokojne ozvite.

    Vyhlásenie k 2% za rok 2009

    Potvrdenie o zaplatení dane

    Leták - darujte 2%© 2008 Depaul Slovensko n.o. Sídlo: Kapitulska 18, 814 14 Bratislava Slovensko tel.: 00 421 2 5443 2128, e-mail: info@depaulslovensko.org